BURRIACXTREM 2017

Com cada any quant arriba el mes de Novembre, l’equip del GRUP MUNTANYA D’ARGENTONA ja fa mesos que treballem per millorar any darrera any per millorar l’Organització de la nostra cursa, que aquest any arriba a 15 edició.

15ª CURSA DE MUNTANYA CASTELL DE BURRIAC trofeu PERE ASTURIANO, enguany amb algunes novetats.

DISSAPTE 11 NOVEMBRE

9h CANIXTREM

11h TOP ROK

DISSAPTE 18 NOVEMBRE

17h CORRECUITA

DIUMENGE 19 NOVEMBRE

8h BURRIACXTREM 42

9h BURRIACXTREM 15

10h BURRIACXTREM 25

RECORREGUTS

Els recorreguts de totes les curses transcorrent íntegrament pels termes municipals d’Argentona i Òrrius dintre el parc natural de la Serralada del Litoral, gaudint una vegada mes del tresor incomparable del nostre entorn de bosc mediterrani, pins, sureres, flora i fauna però sobre tot camins i corriols que ens faran xalar de valent fins arribar al nostre punt de referencia i que dona nom a la nostra cursa, el turo de BURRIAC 388 mts. i el punt mes alt el turo de CELLECS 536 mts. entre mig un continuat de puja i baixa de corriols que ens portaran des de la sortida a la plaça nova cap el Rocar d’en Serra, la Font den Quico, la font del Gabaix, Can Patota, Òrrius, Turo d’Aquenza, Vall de Riudemeia,Sant Bartomeu, Turo de Cellecs, Pedra del Llamp, Coll de Porc, Turo Cires, Creu de L’Abella, Castell Burriac, El Pujolar amb una vista sobre Argentona que ja no perdrem fins l’arribada a la Plaça Nova.

REGLAMENT

BURRIACXTREM 42-2515 sortida i arribada a la Plaça Nova d’Argentona

BURRIACXTREM 42 – 42 KM – 2.030 mts.+

Sortida 8 h. mati amb un temps màxim 7 h.

CP-1 KM 21 temps de tall 3.30 h. (11,30h)

CP-2 KM 32 temps de tall 5.30 h. (13,30h)

AVITUALLAMENTS

AV-1 FONT DEN QUICU

AV-2 CAN ALTAFULLA

AV-3 VALL DE RIUDEMEIA

AV-4 SANT BARTOMEU

AV-5 PEDRA DEL LLAMP

AV-6 TURO MATACABRES

AV-7 BURRIAC

BURRIACXTREM 15 – 15 KM – 850 mts.+

Sortida a les 9 h mati amb un temps màxim de 2,5 h.

CP- 2 KM 10 temps de tall 1,30 h. (10,30h)

AVITUALLAMENTS

AV-6 TURO MATACABRES

AV-7 BURRIAC

BURRIACXTREM 25 – 25 KM – 1.250 mts. +

Sortida a les 10 h. mati amb un temps màxim 4,15 h.

CP-2 KM-15 temps de tall 2.30 h. (12,30 h)

AVITUALLAMENTS

AV-1 FONT DEN QUICU

AV-2 CAN ALTAFULLA

AV-6 TURO MATACABRES

AV-7 BURRIAC

Esta totalment prohibit sortir-se fora del traçat senyalitzat.

Tots els avituallaments estan indistintament previstos, de líquids o líquids i sòlids, estant tots a disposició de tots els corredors inscrits a la BURRIACXTREM.

INSCRIPCIONS

Les inscripcions es formalitzaran única i exclusivament a la pagina web GRUP DE MUNTANYA D’ARGENTONA www.gmargentona.com

El cost de les inscripcions es.

BURRIACXTREM 42 40 €

BURRIACXTREM 25 30 €

BURRIACXTREM 15 25 €

Els socis del GRUP MUNTANYA ARGENTONA tenen un descompte de 5 € en qualsevol inscripció de les curses del cap de setmana.

L’edat mínima per poder participar serà de 18 anys, caldrà autorització del pare, mare o tutor legal explicita a tal efecte si algun menor d’aquesta edat sol·licita participar.

L’inscripcio a la cursa dona dret a fer servir tota l’infraestrectura que l’organització posa al servei del participants, guarda-roba, vestuaris, dutxa, serveis de fissió, etc.

PROTECCIO DE DADES

D’acord amb la llei orgànica 15/1999 de 13 de Desembre, totes les dades dels participants seran incloses en un fitxer privat propietat dels organitzadors amb la finalitat exclusiva de la gestió de la prova. Els participants donen el seu consentiment a que les seves dades personals siguin publicades a les llistes d’inscrits.

DRETS D’IMATGE

Tots els corredors renuncien als seus drets d’imatge durant la cursa, l’organització podrà utilitzar les imatges de la cursa per motius d’interès propi.

L’acceptació d’aquest reglament implica obligatòriament que el participant autoritza a l’organització de la BURRIACXTREM a la realització de fotografies i filmació de la seva participació a la BURRIACXTREM 2017 i en dona el seu consentiment per la seva explotació comercial i publicitària.

La formalització de l’inscripcio implica també l’acceptació d’aquest reglament.

 1. En els tres circuits de la BURRIACXTREM esta previs diferents controls de pas distribuïts estratègicament, tots els corredors estan obligats a passar per tots aquest punts de control de pas establerts, en cas de no fer-ho el corredor quedarà exclòs de les classificacions.

 2. L’organització es reserva el dret de col·locar controls de pas sorpresa al llarg dels tres circuits de la BURRIACXTREM.

 3. Els corredors de arribin el controls de pas superat el temps de tall establert, es tindran que treure el dorsal i abandonar la cursa. Els corredors que no superin el tall i decideixin continuar ho faran sota la seva responsabilitat.

 4. Es responsabilitat del corredor portar l’equip i material necessari per afrontar aquesta proba.

 5. Tots els corredors han de saber que estan en perfectes condicions físiques per afrontar una proba d’aquestes característiques.

 6. Es obligatori per tots els participants seguir les instruccions donades per qualsevol membre de l’organització de la BURRIACXTREM. La no acceptació de les directrius de seguretat significarà l’exclusió del corredor de la cursa.

 7. Tots els corredors tenen l’obligació d’assistir i comunicar al control mes pròxim qualsevol incident que hagin observat, en cas de no fer-ho seran exclosos de la proba.

 8. El corredors que decideixin abandonar la proba tenen l’obligació de comunicar-ho al control de pas mes pròxim on es produeixi la retirada.

 9. El corredor es el responsable de validar els temps de pas i arribada a meta fent us del sistema de cronometratge que l’organització de la BURRIACXTREM tingui establert.

 10. El dorsal s’ha de portar en un lloc visible i sense manipulacions, amb el risc de que qui no ho faci serà exclòs de les classificacions.

 11. Els tres itineraris estaran degudament senyalitzats amb cintes de color blanc amb el logo de la BURRIACXTREM fletxes de color groc i crues vermelles de prohibit el pas i controls de l’organització ens els canvis de sentit.

 12. Qui no tingui cura o demostri actitud poc respectuosa anvers l’entorn natural on es desenvolupa la cursa podrà ser exclòs de la proba per l’organització.

 13. Els menors d’entre 14 i 18 anys els caldrà per participar una autorització del pare, mare o tutor en el moment de recollir el dorsal.

 14. Els menors de 18 anys en cap cas seran autoritzats per participar em la BURRIACXTREM 42

 15. L’Organització no es fa responsable dels danys causats o petits pels corredors.

 16. Tots els avituallaments estaran previstos de contenidors per deixar les restes ja siguin orgàniques o gots de plàstic estan completament prohibit llençar-ho fora d’aquesta zona que estarà degudament senyalitzada.

 17. Tot allò que no estigui previst en el present reglament queda sota la decisió de l’organització de la BURRIACXTREM

PREMIS I CATEGORIES

Entrega de premis a les 13,30 h.

JUNIOR 18-21 anys masculí i femení

SENIOR 22-40 anys masculí i femení

VETEREANS 41-50 anys masculí i femení

MASTER mes de 51 anys masculí i femení

Tenen dret a premi els tres primers corredors de cada categoria, exceptuant el local que serà exclusivament pel primer classificat soci del Grup de Muntanya Argentona. Els trofeus son acumulatius.

SERVEIS

Serveis de primers auxilis i rescat durant tota la cursa.

Avituallaments en els tres itineraris per tots els participants, líquids i sòlids

Servei de la Creu Roja a la zona d’arribada

Servei de dutxes i vestuaris al pavelló Poliesportiu Municipal i Piscina Municipal

Servei de guarda-roba a la Plaça Nova

Aparcament gratuït a la zona esportiva

Servei de Fisioteràpia a la plaça Nova

Totes les curses tindran un corredor de tancament per garantir que no queda cap participant en el circuit.